7. neděle v mezidobí

6. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí

Svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

Neděle Božího slova

2. neděle v mezidobí

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ